Slide 17
Slide 8
Slide 38
Slide 22
Slide 2
Slide 19
Slide 12
Slide 25
Slide 7
Slide 29
Slide 5
Slide 13
Slide 9
Slide 6
Slide 36
Slide 32
Slide 39
Slide 28
Slide 14
Slide 23
Slide 27
Slide 26
Slide 10
Slide 33
Slide 4
Slide 35
Slide 3
Slide 16
Slide 15
Slide 31
Slide 20
Slide 18
Slide 37
Slide 1
Slide 21
Slide 11
Slide 34
Slide 24
Slide 40
Slide 30

O spolku

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, z.s.

Jak to všechno začalo? Na podzim roku 2012 se parta správných lidí rozhodla, že udělají hezké a veselé odpoledne pro děti a jejich rodiče. Ve spolupráci se starostou obce Starovice Tondou Kadlecem se uskutečnila akce pod názvem „Město vítá vesnici“. Vysázeli jsme první stromy, pouštěli se draci, děti malovali křídami po silnici a k tomu všemu byla výborná škvarkovka a voněl svařák… Počasí nám přálo, akce se vydařila a všem se moc líbila. Večer jsme se potkali v restauraci Tenessa a shodli jsme se na tom, že bychom dál chtěli lidem rozdávat radost a pomáhat dobrým věcem. Poprvé se zde objevila myšlenka založení nějakého uskupení. Se vzrůstající dobrou náladou jsme se nakonec dohodli, že založíme spolek. A protože jsme v tu chvíli byli schopni úplně všeho, dali jsme si název „Spolek Všehoschopných“. A tak vzniklo recesistické uskupení lidí, kteří si umí udělat srandu sami ze sebe, ale i z ostatních, a zároveň rádi udělají něco užitečného pro přírodu, děti a dospělé.

Dne 15. dubna 2013 se konala ustanovující schůze Spolku Všehoschopných, na které se sešlo 19 zakládajících členů. Předsedou spolku byl zvolen Mirek Vodák. Postupem času se počet členů rozrůstal až na současných třicet. Spolek Všehoschopných je oficiálním zájmovým spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně.

Hlavní činností spolku je pořádání kulturně-zábavných akcí a péče o životní prostředí. Mezi stěžení akce patří Hustopečský Countrybál, Ovčí bál a táborák pro děti na konci školního roku. Výtěžek z dobrovolného vstupného Ovčího bálu je každoročně použit na akce související s péčí o přírodu, jako např. výsadba různých druhů stromů, vybudování lávky přes Štinkovku, zhotovení veřejného ohniště, pořízení ptačích budek, vyčištění koryta Štinkovky … atd.

V roce 2013 se naši členové, jako dobrovolníci, významně podíleli na odstraňování následků povodní na Mělnicku. Náš spolek kromě fyzické pomoci uspořádal i „Povodňovou sbírku“ a podařilo se celkem vybrat 32.300,- Kč. Tato částka posloužila postiženým rodinám k úhradě nákladů na vysoušeče domů a elektrickou energii na jejich provoz.

Náš spolek se každoročně podílí na zpestření Burčákových slavností v Hustopečích. Ať již v průvodu např. jako polární výprava či nově objevený indiánský kmen zvaný „Buriáni“, nebo při zpívání hymny Burčákové unie.

Slávu a propagaci našeho spolku šíříme i za hranice moravského kraje. Každoročně v moravských krojích slavnostně dobýváme vrcholy hor po celé České repubice, jako např. Říp, Plechý, Praděd, Bílou horu … atd.

Někteří členové našeho spolku se aktivně, jako herci, účastní představení divadelního souboru FOOR Hustopeče.