Slide 11
Slide 2
Slide 39
Slide 27
Slide 15
Slide 9
Slide 38
Slide 29
Slide 37
Slide 26
Slide 24
Slide 21
Slide 18
Slide 12
Slide 1
Slide 33
Slide 17
Slide 25
Slide 35
Slide 31
Slide 22
Slide 32
Slide 5
Slide 3
Slide 23
Slide 36
Slide 20
Slide 16
Slide 30
Slide 8
Slide 34
Slide 6
Slide 19
Slide 14
Slide 4
Slide 7
Slide 13
Slide 10
Slide 28
Slide 40

Seznam obdarovaných

Z celkové částky 32.300,- Kč bylo použito 12.300,- na zakoupení 3 vysoušečů. Vzhledem k tomu, že již další dle informací z místa nebyly potřeba, bylo rozhodnuto na valné hromadě Spolku Všehoschopných, že se zbylých 20.000,- Kč rozdělí mezi postižené povodní jako příspěvek na elektrickou energii do vysoušečů. Po konzultaci s místní paní starostkou byly vytypovány 4 rodiny. Každé rodině jsme tedy poskytli příspěvek 5.000,- Kč. Dary jsme předali v září. Níže naleznete potvrzení o převzetí. Tak jak jsme avizovali - naše sbírka je naprosto transparentní.

​Předávání darů bylo velice emotivní. Jak nám bylo řečeno, tak se postiženým hodí každá koruna a byli velmi vděční. Domy již mají částečně vysušeny, ale stále ještě provádí svépomocí rekonstrukce. Dělají se opravy podlah, sanace zdiva apod. Vnější stav domu budou řešit pravděpodobně až na jaře. Přes intenzivní vysoušení a horké léto mezi lidmi přetrvávají obavy co provedou se zdmi první mrazy.

Obdarovaní všem dárcům upřímně děkují a jak říkají, jste Moraváci s velkým srdcem.