Slide 6
Slide 38
Slide 9
Slide 23
Slide 19
Slide 2
Slide 24
Slide 35
Slide 4
Slide 10
Slide 39
Slide 11
Slide 8
Slide 15
Slide 36
Slide 26
Slide 31
Slide 12
Slide 14
Slide 25
Slide 40
Slide 29
Slide 22
Slide 27
Slide 13
Slide 16
Slide 18
Slide 28
Slide 20
Slide 34
Slide 37
Slide 1
Slide 17
Slide 32
Slide 7
Slide 5
Slide 33
Slide 3
Slide 30
Slide 21

Seznam obdarovaných

Z celkové částky 32.300,- Kč bylo použito 12.300,- na zakoupení 3 vysoušečů. Vzhledem k tomu, že již další dle informací z místa nebyly potřeba, bylo rozhodnuto na valné hromadě Spolku Všehoschopných, že se zbylých 20.000,- Kč rozdělí mezi postižené povodní jako příspěvek na elektrickou energii do vysoušečů. Po konzultaci s místní paní starostkou byly vytypovány 4 rodiny. Každé rodině jsme tedy poskytli příspěvek 5.000,- Kč. Dary jsme předali v září. Níže naleznete potvrzení o převzetí. Tak jak jsme avizovali - naše sbírka je naprosto transparentní.

​Předávání darů bylo velice emotivní. Jak nám bylo řečeno, tak se postiženým hodí každá koruna a byli velmi vděční. Domy již mají částečně vysušeny, ale stále ještě provádí svépomocí rekonstrukce. Dělají se opravy podlah, sanace zdiva apod. Vnější stav domu budou řešit pravděpodobně až na jaře. Přes intenzivní vysoušení a horké léto mezi lidmi přetrvávají obavy co provedou se zdmi první mrazy.

Obdarovaní všem dárcům upřímně děkují a jak říkají, jste Moraváci s velkým srdcem.