Slide 12
Slide 5
Slide 27
Slide 34
Slide 33
Slide 16
Slide 30
Slide 19
Slide 25
Slide 15
Slide 38
Slide 9
Slide 24
Slide 23
Slide 36
Slide 17
Slide 1
Slide 21
Slide 32
Slide 7
Slide 14
Slide 10
Slide 37
Slide 29
Slide 39
Slide 18
Slide 35
Slide 3
Slide 8
Slide 31
Slide 28
Slide 40
Slide 4
Slide 6
Slide 22
Slide 20
Slide 2
Slide 11
Slide 13
Slide 26

Seznam obdarovaných

Z celkové částky 32.300,- Kč bylo použito 12.300,- na zakoupení 3 vysoušečů. Vzhledem k tomu, že již další dle informací z místa nebyly potřeba, bylo rozhodnuto na valné hromadě Spolku Všehoschopných, že se zbylých 20.000,- Kč rozdělí mezi postižené povodní jako příspěvek na elektrickou energii do vysoušečů. Po konzultaci s místní paní starostkou byly vytypovány 4 rodiny. Každé rodině jsme tedy poskytli příspěvek 5.000,- Kč. Dary jsme předali v září. Níže naleznete potvrzení o převzetí. Tak jak jsme avizovali - naše sbírka je naprosto transparentní.

​Předávání darů bylo velice emotivní. Jak nám bylo řečeno, tak se postiženým hodí každá koruna a byli velmi vděční. Domy již mají částečně vysušeny, ale stále ještě provádí svépomocí rekonstrukce. Dělají se opravy podlah, sanace zdiva apod. Vnější stav domu budou řešit pravděpodobně až na jaře. Přes intenzivní vysoušení a horké léto mezi lidmi přetrvávají obavy co provedou se zdmi první mrazy.

Obdarovaní všem dárcům upřímně děkují a jak říkají, jste Moraváci s velkým srdcem.